Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) nowego francuskiego dowodu rejestracyjnego

Wysyłka w: 5 dni
Cena: 50,00 zł 50.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
* - Pole wymagane

Opis

Nowy dowód rejestracyjny samochodu z Francji w formie papierowej

Nazwa oryginalna w języku źródłowym Certificat d'immatriculation

  • Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) wymagane do rejestracji pojazdu w wydziałach komunikacji.
  • Prosimy o przesłanie skanu dokumentu oraz określenie terminu realizacji wybierając opcję przy cenie produktu.
  • Tłumaczenie uwierzytelnione opatrzone będzie informacją "Tłumaczenie wykonane z kopii dokumentu".
  • Gotowe tłumaczenie wysyłamy kurierem. Istnieje także możliwość odbioru osobistego w Gliwicach.

 

 Dla wygody i informacji naszych klientów podajemy tłumaczenie rubryk znajdujących się w dokumentach:

(J.1) Genre national (J.1) Rodzaj pojazdu w danym kraju
(J.2) Carrosserie (CE) (J.2) Nadwozie (CE)
(J.3) Carrosserie (désignation nationale) (J.3) Nadwozie (oznaczenie krajowe)
(K) Numéro de réception par type (si disponible) (K) Numer homologacji (jeżeli jest dostępny)
(P.1) Cylindrée (en Cm3) (P.1) Pojemność skokowa (cm3)
(P.2) Puissance nette maximale (en kW) (si disponible) (P.2) Moc maksymalna netto (kW) (jeżeli jest dostępny)
(P.3) Type de carburant ou source d'énergie (P.3) Rodzaj paliwa lub źródło mocy
(P.6) Puissance administrative nationale (P.6) Moc fiskalna
(Q) Rapport puissance/masse en kW/kg (uniquement pour lesmotocycles) (Q) Moc / masa kW / kg (tylko w motocyklach)
(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur (S.1) liczba miejsc, łącznie z kierowcą
(S.2)Nombre de places debout (le cas échéant) (S.2 ) liczba miejsc stojących (jeśli dotyczy)
(U.1) Niveau sonore a l'arrêt [en dB(A)] (U.1) Poziom hałasu na postoju [dB (A)]
(U.2) Vitesse du moteur (en min-1) (U.2) Prędkość obrotowa silnika (min-1)
(V.7) CO2 (en g/km) (V.7) CO2 (en g/km)
(V.9) Indication de la classe environnementale de réception CE: mention de a version applicable en vertu de la directive 7C/22CEE ou de la directive 88/77/CEE (V.9) Wskazanie kategorii środowiskowej homologacji WE; odniesienie do wersji stosowanej na podstawie dyrektywy 70/220/EWG lub dyrektywy 88/77/EWG
(X.1) Dates de visites techniques (X.1) Terminy wizyt technicznych
(Y.1) Montant de la taxe régionale en Euro (Y.1) Kwota podatku regionalnego w Euro
(Y.2) Montant de la taxe le développement des actions de formation professionnelle dans les transports en Euro (Y.2) Kwota podatku na rozwój kształcenia zawodowego w zakresie transportu w euro
(Y.3) Montant de la taxe additionnelle CO2 ou montant de l'ecotaxe en Euro (Y.3) Kwota opłaty dodatkowej CO2 lub kwota podatku ekologicznego w euro
(Y.4) Montant de la taxe pour gestion du certificatd'immatriculation en Euro (Y.4) Kwota podatku na czynności administracyjne związane ze świadectwem rejestracji w euro
(Y.5) Montant de la redevance pour acheminement du certificat d'immatriculation en Euro (Y.5) Kwota opłaty za wysyłkę świadectwa rejestracji w euro
(Y.6) Montant total des taxes et de la redevance en Euro (Y.6) Kwota ogółem podatków oraz opłat w euro
(Z.1) à (Z.4) Mentions spécifiques (Z.1) do (Z.4) Wzmianki szczegółowe
(A)Numéro d'immatriculation (A) Numer rejestracyjny
(B)Date de la première immatriculation du véhicule (B) Data pierwszej rejestracji pojazdu
(C.1) Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance dudocument, du titulaire ducertificat d'immatriculation (C.1) Nazwisko, imię oraz adres w Państwie członkowskim, w którym dokonano rejestracji, w dniu wydania dokumentu posiadacza dowodu rejestracyjnego
(C.3) Nom. prénom et adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de délivrance du document, de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule a un titre juridique autre
que celui de propriétaire
(C.3) Nazwisko, imię oraz adres w Państwie członkowskim, w którym dokonano rejestracji, w dniu wydania dokumentu, osoby fizycznej lub prawnej, która może rozporządzać pojazdem dysponując aktem prawnym innym niż własności
(C.4) a) Mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation est le proprietaire du vehicule (C.4) a) Oświadczenie, że posiadacz świadectwa rejestracji jest właścicielem pojazdu
(C.4.1) Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d'immatriculation, dans lecasde multi-propriete (C.4.1) Komunikat wskazujący liczbę posiadaczy świadectwa rejestracji, w przypadku współwłasności
(D.1) Marque (D.1) Marka
(D.2) Type variante (si disponible). version (si disponible) (D.2) Typ, wariant (jeśli jest dostępny), wersja (jeśli są dostępne)
(D.2.1) Code national d'identification du type (en cas de réception CE) (D.2.1) Narodowy kod identyfikacyjny typu (w przypadku odbioru UE)
(D.3) Dénomination commerciale (D.3) Nazwa handlowa
(E) Numéro d'identification du véhicule (E) Numer identyfikacyjny pojazdu
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) (F.1) Masa całkowita dopuszczalna technicznie, nie dotyczy motocykli (kg)
(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat membre
d'immatriculation (en kg)
(F.2) Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu czynnego w Państwie Członkowskim (w kg)
(F. 3) Masse en change maximale admissible l'ensemble en service dans l'État membre
d'immatriculation (en kg)
(F.3) Dopuszczalna masa całkowita czynnego zespołu pojazdów w państwie członkowskim rejestracji (w kg)
(G)Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur
de catégorie autre que M1 (en kg)
(G) Masa pojazdu czynnego z nadwoziem i urządzeniem sprzęgającym w przypadku pojazdu-ciągnika kategorii innej niż M1 (w kg)
(G.1) Poids à vide national (G.1) Krajowa masa własna
(H)Periode de validité, si elle n'est pas illimité (H) Okres ważności, jeżeli nie jest nieograniczony
(I)  Date de l'immatriculation à laquelle se référé le présentcertificat (I) Data rejestracji, do której odnosi się ten dokument
J) Catégorie du véhicule (CE) (J) Kategoria pojazdu
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl