Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) starego francuskiego dowodu rejestracyjnego

Wysyłka w: 5 dni
Cena: 50,00 zł 50.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
* - Pole wymagane

Opis

Stary dowód rejestracyjny samochodu z Francji w formie papierowej

Nazwa oryginalna w języku źródłowym Certificat d'immatriculation

  • Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) wymagane do rejestracji pojazdu w wydziałach komunikacji.
  • Prosimy o przesłanie skanu dokumentu oraz określenie terminu realizacji wybierając opcję przy cenie produktu.
  • Tłumaczenie uwierzytelnione opatrzone będzie informacją "Tłumaczenie wykonane z kopii dokumentu".
  • Gotowe tłumaczenie wysyłamy kurierem. Istnieje także możliwość odbioru osobistego w Gliwicach.

 

 Dla wygody i informacji naszych klientów podajemy tłumaczenie rubryk znajdujących się w dokumentach:

(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'État membre d'immatriculation (en kg) (F.2) Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu w ruchu w Państwie Członkowskim rejestracji (w kg)
(F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l’État membre d'immatriculation (en kg) (F.3) Maksymalna dopuszczalna masa całkowita czynnego zespołu pojazdów w Państwie Członkowskim rejestracji (w kg)
(G) Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 (en kg) (G) Masa pojazdu w ruchu z nadwoziem i urządzeniem sprzęgającym w przypadku ciągnika kategorii innej niż M1 (kg)
(G.1) Poids à vide national (G.1) Masa własna w danym kraju
(H)Période de validité, si elle n'est pas illimitée (H)Okres ważności, jeżeli nie jest nieograniczony
(I)Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le présent certificat (I) Data rejestracji, do której odnosi się niniejszy dowód
(I.1)Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le certificat précédent (I.1) Data rejestracji, do której odnosi się poprzedni dowód
(J)Catégorie du véhicule (CE) (J) Kategoria pojazdu (WE)
(J.1) Genre national (J.1) Rodzaj pojazdu w danym kraju
(J.2) Carrosserie (CE) (J.2) Nadwozie (WE)
(J.3) Carrosserie (désignation nationale) (J.3) Nadwozie (oznaczenie krajowe)
(K)Numéro de réception par type (si disponible) (K) Numer homologacji (jeżeli jest dostępny)
(P.1) Cylindrée(en Cm3) (P.1) Pojemność skokowa (cm3)
(P.2) Puissance nette maximale (en kW) (si disponible) (P.2) Moc maksymalna netto (kW) (jeżeli jest dostępna)
(P.3) Type de carburant ou source d'énergie (P.3) Rodzaj paliwa lub źródło energii
(P.6) Puissance administrative nationale (P.6) Moc fiskalna
(Q) Rapport puissance/masse en kW/kg (uniquement pour les motocycles) (Q) Moc/masa w kW/kg (tylko w motocyklach)
(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur

(S.1) Liczba miejsc, łącznie z kierowcą

(S.2)   Nombre de places debout (le cas échéant) (S.2 ) Liczba miejsc stojących (jeśli dotyczy)
(U.1) Niveau sonore à l’arrêt [en dB(A)] (U.1) Poziom hałasu na postoju [dB (A)]
(U.2) Vitesse du moteur (en min-1) (U.2) Prędkość obrotowa silnika (min-1)
(V.7) CO2 (en g/km) (V.7) CO2 (w g/km)
(V.9) indication de la classe environnementale de réception CE : mention de la version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE ou de la directive 88/77/CEE (V.9) wskazanie kategorii środowiskowej homologacji WE; odniesienie do wersji stosowanej na podstawie dyrektywy 70/220/EWG lub dyrektywy 88/77/EWG
(Y.1) Montant de la taxe proportionnelle régionale en Euro (Y.1) Kwota regionalnego podatku proporcjonalnego w Euro
(Y.2) Montant de la taxe additionnelle parafiscale en Euro (Y.2) Kwota dodatkowego podatku parafiskalnego w euro
(Y.3) Montant total de la taxe à acquitter en Euro (Y.3) Kwota podatku ogółem do pobrania w euro
(Z.1) à (Z.4) Mentions spécifiques (Z.1) do (Z.4) Wzmianki szczegółowe
(A)Numéro d'immatriculation (A) Numer rejestracyjny
(A.1) Numéro d'immatriculation auquel se réfère le certificat précédent (A.1) Numer rejestracyjny, o którym mowa w poprzednim świadectwie
(B)Date de la première immatriculation du véhicule (B) Data pierwszej rejestracji pojazdu
(C.1) Nom, prénom et adresse dans l'État membred'immatriculation à la date de délivrance du document, du titulaire du certificat d’immatriculation (C.1) Nazwisko, imię i adres w Państwie członkowskim rejestracji posiadacza dowodu rejestracyjnego, w dniu wydania dokumentu.
(C.3) Nom, prénom et adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de délivrance du document, de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire (C.3) Nazwisko, imię oraz adres w Państwie członkowskim, w którym dokonano rejestracji, w dniu wydania dokumentu, osoby fizycznej lub prawnej, która może rozporządzać pojazdem dysponując aktem prawnym innym niż własności
(C.4) Mention précisant que le titulaire du certificatd'immatriculation est le propriétaire du véhicule (C.4) Oświadczenie, że posiadacz świadectwa rejestracji jest właścicielem pojazdu
(C.4.1) Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d'immatiiculation, dans le cas de multipropriété (C.4.1) Komunikat wskazujący liczbę posiadaczy świadectwa rejestracji, w przypadku wielu współwłasności
(D.1) Marque (D.1) Marka
(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible) (D.2) Typ (jeśli jest dostępny), wersja (jeśli są dostępne)
(D.2.1) Code national d’identification du type (en cas deréception CE) (D.2.1) Narodowy kod identyfikacji typu (w przypadku odbioru WE)
(D.3) Dénomination commerciale (D.3) Nazwa handlowa
(E) Numéro d'identification du véhicule (E) Numer identyfikacyjny pojazdu/numer nadwozia
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible,sauf pour les motocycles (en kg) (F.1) Maksymalna dopuszczalna technicznie masa całkowita, wyłączając motocykle (w kg)
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl